Jde pojistit navíc samostatně stojící garáž na pozemku?

Pojištění domácnosti a nemovitosti je dnes již běžná věc. Měl by je mít uzavřený každý majitel domu či bytu, stejně jako podnájemník. Jak to ale je, když chcete samostatně pojistit třeba garáž?

Pojištění nemovitosti

Vztahuje se na stavbu jako takovou. Týká se stěn, stropů, podlah, střechy a dalších konstrukčních částí domu. Někdy se vztahuje i na vedlejší stavby jako kůlny, zahradní domek, bazén nebo garáž.

Kryje širokou škálu rizik, mezi které patří:

  • Krádež, loupež
  • Vloupání
  • Vandalismus
  • Škody způsobené živelnými událostmi

Pojištění movitých věcí

Spadá sem obsah nemovitosti, tedy vše, co by se sesypalo, pokud byste garáž obrátili vzhůru nohama. Pneumatiky, jízdní kola, anténní systémy apod. Nekryje ale škodu na motorových vozidlech, na to se vztahuje havarijní pojištění vozidla.

Musí být pojištění vedlejší stavby součástí pojistky, nebo ji lze pojistit zvlášť?

Nemusí. Třeba takovou garáž si můžete pojistit samostatně nebo jako připojištění k hlavní budově. Můžete si ji pojistit i bez toho, abyste měli pojištěnou hlavní nemovitost.

Pokud je garáž součástí domu, většinou se na její obsah vztahuje pojištění domácnosti. Pokud je garáž na jiné adrese, je třeba sjednat samostatné pojištění. Na to, co je v garáži umístěno a čím je vybavena se vztahuje pojištění movitých věcí v garáži. Na stavbu pak pojištění nemovitosti.

Stejně jako při sjednání jiné pojistky si musíte nejprve ujasnit, proti čemu ji chcete pojistit a jaký si nastavit pojistný limit.

Samostatné pojištění může vaši garáž ochránit před škodami způsobenými:

  • Požárem, bleskem, výbuchem
  • Přepětím, zkratem, rozbitím skla
  • Krádeží, vloupáním, vandalismem
  • Vodovodní škodou (třeba i vytečením vody z kanalizace či akvária)
  • Živelnými pohromami (vichřice, krupobití, povodeň, zemětřesení)
  • Pádem nebo nárazem letadla.

Kolik pojištění garáže stojí?

Výše pojistného za pojištění garáže jako nemovitosti závisí na zastavěné ploše a výši spoluúčasti. Pojištění movitých věcí pak závisí na jejich hodnotě, spoluúčasti a rizikovosti lokality.

Abyste si sjednali co nejvýhodnější pojištění bez toho, abyste běhali po jednotlivých pojišťovnách, můžete vyzkoušet online srovnávače. Ty vám během pár minut vypočítají přesnou výši pojistného a porovnají pojištěná rizika.

Publikováno v Stavba.