Základem bydlení je střecha, ale…

Nejednou jsem se setkal s názorem, že střecha je základem kvalitního bydlení. Určitě to platí, ovšem nejdůležitějším základem celé stavby je, jak napovídá i samotný název nezbytné součásti staveb, základová deska.

Je proto zcela bez diskuse,  že právě tento krok – založení stavby – je v rámci komplexu stavebních činností  vysoce odbornou oblastí.

Základová deska na klíč, nebo svépomocí?

Při realizaci základové desky má každý, kdo se rozhodne pro stavbu domu, chaty či jiného objektu, má různé možnosti: nechat si dům postavit na klíč včetně základové desky, nebo si nechat udělat kompletní výstavbu základové desky od vypracování projektu až po kvalitní a rychlou realizaci na klíč a pak pokračovat vlastními silami.

Češi jsou národem kutilů, takže si troufnou vlastnoručně na všechno, tedy i na základovou desku pro své příští bydlení, byť třeba jen rekreační. Já se kloním k názoru, že je přesto asi nejrozumnější, ponechat  to na odborníky.

„Když jsme stavěli dům, leccos jsme zvládli sami. Abychom snížili naše náklady, do práce se zapojila celá rodina, ale základovou desku jsme si nechali udělat od odborné firmy. Vybírali jsme pomocí internetu, ale před uzavřením smlouvy jsme si zajistili reference. Není totiž nic snadnějšího, než si založit webové stránky a zaplnit je superlativy. Náš výběr byl trefou do černého. Firma byla vybavená moderní výkonnou technikou a z referencí bylo zřejmé, že je zkušená. Několik staveb jsme dokonce navštívili, abychom se na místě utvrdili, že bude náš výběr správný, že budeme se zhotovením základové desky pod náš dům na klíč spokojeni. Za deset dní bylo hotovo,“ říká k rozhodnutí zadat základovou desku odborníkům Jan Horehleď z Uherského Hradiště.

Postup se musí dodržet

Základová deska  se může začít  realizovat ve chvíli, kdy je k dispozici pozemek a projekt, který uvádí, jakým způsobem se bude zakládat, do jaké hloubky a z jakého materiálu. Také je zřejmé, zda se bude stavět podsklepený dům, nebo jen částečně podsklepený, nebo  nebude podsklepený vůbec. „Jakmile jsme měli pozemek, nechali jsme si udělat geologický průzkum,  chtěli jsme vědět, zda se neukrývá pod domem třeba silný pramen spodní vody, abychom si ušetřili případné problémy, které by komplikovaly stavbu, nebo později naše bydlení. Firmě jsme zadali projekt, takže jsme nemuseli sami řešit vyměření tzv. nuly, tedy výšky budoucí podlahy, abychom neměli dům „utopený“, ale ani  příliš vysoko nad úrovní terénu například vjezd do garáže, s kterou projekt počítá. Odborníci mi vysvětlili, že kvalitním zateplením základové desky se zabrání pozdější zvýšené vlhkosti stavby mezi spodní částí domu  a stěnami domu. Navíc je vlhkost vhodným prostředím pro růst plísní a ty jsou pro naše zdraví velmi nebezpečné. Také se tím do budoucna předejde starostem s případným vysoušením, následné izolaci a dalším krokům.

Horní vrstvu zeminy jsme si nechali  uloženou pro úpravu terénu po dokončení stavby.

Strojní výkop  byl poměrně rychlý, najela technika a čile se zakusovala do terénu. Dával jsem si pozor, zda dělníci kontrolují hloubku základové spáry předepsané v projektu, předpisově byla zajištěna i  separace betonu od zeminy štěrkovým podsypem.  Věděl jsem, že už v této fázi je třeba správným postupem snížit možnost případného nerovnoměrného sedaní stavby,“ říká  Jan Horehleď, který nic neponechával při stavbě náhodě a nespoléhal jen na stavební dozor.

 Kvalita betonu ovlivní kvalitu stavby

Beton je obávaná otázka při zkouškách na stavebních fakultách: byť se to laikům může zdát nepochopitelné, kvalitní beton je věda. Betonáži ale musí předcházet kvalitní příprava. „Sledoval jsem, jak firma po ošetření základové spáry  montovala zemnicí pásovinu, která přečnívala nad úroveň základové desky pro napojení hromosvodu a uzemnění. Přesně podle projektu  se vše připravilo pro montáž kanalizace a napojení rozvodu vody, plynu, kanalizace a pro průchodky na elektřinu. Žena toužila po krbu, tak se připravil i průduch pro čerstvý vzduch. Následovala příprava kanalizace včetně výkopu a následné montáže. K betonáži se použila kvalitní betonová směs od dodavatele, která splňuje příslušné normy.

„Byla radost sledovat, jak  realizace základové desky a s tím spojené práce rychle pokračují. Když jsem viděl základové pásy,  geolog, s kterým firma spolupracovala, nám doporučil hloubku metr dvacet a šířku pětatřicet centimetrů s ohledem na kvalitu zeminy, na kterých později vyrostly obvodové a nosné stěny, začal jsem si dům  živě představovat, i když byl zatím jen na papíře, ale měl jsem i vizualizaci v počítači.

Ještě chvíli trvalo, než jsme měli základ domu: krásně rovnou základovou desku a mohla pokračovat hrubá stavba,“ vzpomíná Jan Horehleď.

 

 

 

 

 

 

Publikováno v Stavba.