Dřevostavba – efektivní řešení vašeho bydlení?

Otázku jak zajímavě a spokojeně bydlet ve svém si dnes spousta mladých párů. Rozhodnout se pro byt v panelové zástavbě či bytovém domě anebo raději vlastní dům? Tato problematika může být pro mladé páry zásadní. Ceny nemovitostí se bohužel opět začaly posunovat směrem nahoru a  tak může být představa výstavby rodinného domku pro některé rodiny s dětmi spíše imaginární. Kompromis mezi bydlením v panelovém době a ve zděném domě může představovat právě dřevostavba.

Jak již vlastní název naznačuje hlavním konstrukčním materiálem je dřevo, které je v  současné době považováno za ekologický a osvědčený stavební materiál, který je možno využít při různých konstrukcích a stavebních designech.. V minulosti, hlavně  v  70. a 80. letech minulého století bylo dřevo poměrně často využíváno na stavby rekreačních objektů – především zahradních domků, srubů a chat. Současné trendy jsou jiné, lidé v České republice i sousedních státech mají zájem o celoročně obývané objekty a zároveň s těmito požadavky rostou i požadavky na kvalitu dřevostaveb.

Ekologičnost a šetrnost k životnímu prostředí.

Mezi nesporné výhody dřevostaveb rozhodně patří jejich ekologičnost a šetrnost k životnímu prostředí. Dřevo je přírodní a plně obnovitelný materiál. Jako jediný z používaných stavebních materiálů má pasivní bilanci CO2 což znamená, že během své existence od svého vzniku až po finální zpracování na konstrukční materiál tohoto skleníkového plynu více absorbuje, než vyprodukuje. V současné době se opět vrací trendy bydlení a života v souladu s přírodou.

Další nespornou výhodou dřevostavby je její lehkost, která umožňuje rozšiřovat dům a dle potřeby měnit i jeho dispozici. Dřevěné prvky díky své nízké hmotnosti spodní část domu příliš nezatíží, takže zděné přízemí kvůli statice budovy není bezpodmínečně nutné. Možnost snadné rekonstrukce a úprav je také neocenitelná v případě záplav a jiných živlů. Jednotlivé části dřevostavby je možné částečně rozebrat a po důkladném vyschnutí a ošetření uvést do původního stavu.

Jednoduchost výstavby s možnost úprav

Výstavba  dřevostavby je jednodušší a díky své povaze ji můžeme realizovat téměř v průběhu celého roku v závislosti na použité technologii výstavby. Dřevo je snadno opracovatelný materiál a díky vhodné impregnaci a s využitím vhodných izolačních materiálů je možné z něj postavit dům vhodný pro celoroční využití. Výstavba dřevostavby je také méně náročná z hlediska skladování materiálů, dopravy, spojování kovových součástí s dřevěnými. Prostor vlastní stavby je oproti zděné budově čistší a po dohotovení téměř ihned obyvatelný. Jednotlivé stavební firmy jsou schopné realizovat vlastní stavbu v průběhu 120 – 150 dnů.  Pro vlastní realizaci stavby je možné využít systém zvaný Two by Four nebo  prefabrikovaný systém.

Konstrukční systém Two by Four

Konstrukční systém Two by Four vznikl v USA na konci 19. století a postupně byl rozšířen do zemí  Evropy a Austrálie. Hlavním důvodem vzniku systému a jeho rychlého rozvoje a rozšíření byla automatizace výroby hřebíků. To výrazně snížilo jejich cenu a způsobilo masivní nárůst jejich používání. Jednalo se o staveništní rámový  způsob montáže dřevostaveb, kdy byly konstrukce složeny z trámů 2 x 4 palce. V současnosti se  však používají spíše trámy 2 x 6 nebo 2 x 8 palce.

Prefabrikovaný systém

Prefabrikovaný systém oproti systému Two by Four umožňuje rychlejší výstavbu dřevostavby. Na vlastní staveniště jsou přivezeny buď celé stěny, popřípadě buňky, které jsou vyrobené ve výrobním závodě a na staveništi jsou sestaveny k sobě. Komplikací může být členitost terénu.

 

Publikováno v Stavba.